Conjuntament amb l’Ajuntament de Llagostera, hem estat treballant per a consolidar una àrea de trial en bicicleta a Llagostera.

Properament treballarem en altres instal·lacions per a la practica i aprenentatge del ciclisme com la construcció d’un Pump Track.

Què és el trial en bicicleta?

El trial en bicicleta és un esport del món del ciclisme que consisteix en la superació d’obstacles naturals o artificials amb una bicicleta. Aquest esport es va inventar a Catalunya en la dècada dels 70 per a pilots com Andreu Codina i Pere Pi. És un esport que al llarg dels anys ha anat popularitzant-se essent una variant tècnica del ciclisme.
És un esport que requereix equilibri, concentració i esforç. Aquests tres factors, fan que el trial en bicicleta sigui un esport on l’esportista pot anar evolucionant constantment.

Qui practica aquest esport?

Aquest esport és practicat per grups de totes les edats. Des d’infants de 5 a 12 anys, adolescents i adults. Tots troben en aquest esport, una motivació per aprendre i millorar cada dia.

Evolució personal

El trial, no és un esport que requereixi unes qualitats o capacitats específiques. Tampoc un nivell o preparació física concreta. Com hem dit anteriorment, el trial consisteix a superar obstacles. Aquests obstacles no són fixes, cadascú pot superar aquells obstacles que es vegi capacitat a superar. Tant poden ser pedres de 10 cm, com un pas entre fustes. No hi ha un sol nivell, sinó multitud d’ells. Això és important a destacar, ja que afavoreix molt la participació de trialers de totes les edats. Els més petits o gent iniciada, faran aquells obstacles més senzills. En canvi, els més experts, provaran aquells passos més alts i difícils. Aquesta varietat en la dificultat, beneficia la participació e iniciació d’adults i nens.

Competicions

Degut a la tecnificació que requereix aquest esport, hi ha un dinamisme molt actiu en quant a l’organització de competicions. És un esport fàcil d’avaluar i puntuar per a jutges, això afavoreix que hi hagi diferents competicions arreu del territori on hi ha un alt nombre de participants.

En què consisteix un Àrea de trial per a bicicletes?

Un àrea de trial és un espai on hi ha habilitats diferents obstacles de diferents mides. A diferència d’una àrea tipus Skatepark, una Àrea de Trial no requereix una pavimentació especial i tampoc de la construcció específica de mòduls per a poder constituir l’àrea. Aquest espai, ha d’estar construït en una pavimentació natural, preferiblement de terra o herba. Els obstacles adients per a la constitució d’una àrea de trial provenen del reciclatge de diferents elements com poden ser:

  • Pedres de diferents mides
  • Neumàtics
  • Travesses de fusta i troncs
  • Estructures reciclades de formigó com poden ser cilindres, cons, blocs, etc

Aquests elements s’estructuren dintre de l’àrea formant circuits on els trialers poden anar superant de forma ordenada o aleatòria els diferents obstacles creant diferents circuits anomenats “Zones”. En l’àmbit de construcció, només cal una màquina en el procés inicial per a ubicar les diferents peces i blocs segons un criteri. Després, no caldrà modificar la ubicació dels elements.

Benefici per al poble

El desenvolupament d’una Àrea de trial, beneficiarà al poble quant a tenir un espai esportiu més. Ajudarà als
aficionats locals a poder tenir un espai artificial on entrenar i potenciarà la incorporació de nous aficionats. Així mateix, el fet de tenir una Àrea de trial, hi haurà el compromís de fer-hi diferents esdeveniments com competicions o cursets gratuïts entre altres per a potenciar i dinamitzar l’espai.